Biskopene vil diskutere paradokser på verdens mest katolske kontinent

 Se også:

Når katolske kirkeledere fra hele Latin-Amerika i mai samles i Apparecida utenfor Sao Paulo, Brasil, til det Latin-Amerikanske bisperådets (C.E.L.A.M.) femte hovedkonferanse, vil de gi seg i kast med de mange motsetningsforhold som preger verdens mest katolske kontinent. Mens over 450 millioner av Latin-Amerikas befolkning på 551 millioner mennesker er katolikker, "befinner den kristen tro seg i praksis i en dyp krise, som igjen kommer til uttrykk i den samfunnsform vi har", uttalte biskop Alvaro Ramazzini Imeri av San Marcos, president for Den guatemalske bispekonferanse, til nyhetsbyrået Catholic News Service. "Disse samfunn er preget av vold, prøver å føre en livsstil der konsum og hedonisme er fremherskende og er samfunn som mangler sosial rettferdighet". Økonomisk rettferdighet, korrupsjon, migrasjon og utdannelse er blant de tema biskopene vil diskutere på konferansen - som forventes å samle mer enn 160 stemmeberettigede biskoper og 80 andre deltakere.

Konferansen, som åpnes av pave Benedikt XVI og vil strekke seg fra 13. - 31. mai, har som overskrift "Jesu Kristi disipler og misjonærer: At våre folk må leve i Ham".

Catholic News Service; o: istá (5. mars 2007)

av Webmaster publisert 05.03.2007, sist endret 05.03.2007 - 12:03