Tok erkebiskop Sokol betalt for spiontjenester?

 Se også:

Det er funnet bevis for at erkebiskopen av Bratislava, Jan Sokol, som benekter å ha vært agent for kommunistregimet i Tsjekkoslovakia, har mottatt honorar og gaver for sine tjenester fra det beryktede statspolitiet, StB.

Etter at Institutt for nasjonal erindring (ÚPN) har frigjort såkalte spionlister, ble de kompromitterende dokumentene og kvitteringene kjent. Disse tyder på at Jan Sokol først var "agenthåndlanger" i over 12 år, og at han innen han var bispeviet var forfremmet eller oppgradert til agent. I egenskap av agent skal han ved flere tilfeller ha mottatt vel 5000 kroner i honorar for informasjon til StB. I tillegg til dette beløpet, som på den aktuelle tiden tilsvarte to betydelige månedslønner, skal Sokol ha mottatt diverse gaver fra sin fra sin føringsoffiser. Dokumentene avslører også at erkebiskopen skal ha hatt møter med oppdragsgivere i en leilighet forbeholdt de aller mest betrodde agentene.

Erkebiskopen sier til sitt forsvar at kvitteringene mangler hans underskrift. På den annen side blir det hevdet at det er lite sannsynlig at en føringsoffiser kan ha puttet pengene i egen lomme. For det første gikk utbetalingene gjennom flere ledd og under streng kontroll, dessuten ville det ha medført alt for store konsekvenser for føringsoffiseren om han ble tatt.

Fredagsutgaven av den borgelige slovakiske dagsavisen SME behandler erkebiskopens fortid over to sider. Det fremgår at Sokol konsekvent og gjennom flere år har benektet anklagene, inntil han nylig gikk ut med visse innrømmelser. I en erklæring til Den slovakiske bispekonferansen benektet erkebiskopen av å ha vært kommunistágent, men innrømmet at han i sin tid, under tvang, møtte føringsoffiserer fra Tsjekkoslovakias kommunistiske statspoliti. På grunnlag av ÚPNs offentliggjorte agentlister, har man lenge hatt kjennskap til at Sokol var registrert som "agenthåndlanger" i 12 år før han i 1989 ble forfremmet til agent under dekknavnet "Spiritual".

I sin erklæring tirsdag 20. februar understreker den slovakiske prelaten at møtene med føringsoffiserene alltid forekom under tvang, og samtalene kan derfor ikke anses som bevisst samarbeid. Sokol beskriver at han opplevde møtene som personlig ydmykende, og han passet alltid på å "bevisst ikke utlevere informasjon som kunne skade Kirkens eller borgernes rettigheter". Videre betoner han at han forsøkte å avlede føringsoffiserenes oppmerksomhet med "ubetydelige bagateller". "Jeg har en helt bevisst og ubetinget troskap til Kirken og lojalitet til Den hellige far og mine ordens- og prestebrødre, det hadde jeg også også under kommunistforfølgelsenes vanskelige tid, og jeg har en ren samvittighet."

Sokols føringsoffiser, som også er i live, er ikke villig til å uttale seg om saken, skriver avisen SME. Den slovakiske bispekonferansen vil studere sakens dokumenter nøye før den uttaler seg om den siste utviklingen i saken.

MTI, 2. mars 2007; o: istá (5. mars 2007)

av Webmaster publisert 05.03.2007, sist endret 05.03.2007 - 13:06