Frimureri er en alvorlig synd, sier Vatikan-embedsmann

 Se også:

Katolikker som slutter seg til frimurerlosjer er skyldige i alvorlig synd, bekrefter en høytstående Vatikan-embedsmann. Biskop Gianfranco Girotti, regent for Det Apostoliske Pønitentiari, forklarte nylig i et intevju med Vatikanradioen at medlemskap i en frimurerlosje ikke nødvendigvis er grunnlag for ekskommunikasjon, men at det uansett er en alvorlig sak. Som en kommentar til p. Rosario Esposito, en italiensk prest som nylig annonserte sitt medlemskap i en frimurerlosje, bekreftet biskop Girotti at Troskongregasjonenes retningslinjer fra 1983 fortsatt er gjeldende. Erklæringen, signert av daværende kardinal Joseph Ratzinger, sier: "Troende som opptas som medlem av frimurerorganisasjoner, er i en tilstand av alvorlig synd og kan ikke motta den hellige kommunion."

Les artikkelen "Katolikker og frimureri".

CWNews.com, 5. mars 2007; o: kd (6. mars 2007)

av Webmaster publisert 06.03.2007, sist endret 06.03.2007 - 11:53