Nytt menighetsråd i St. Magnus menighet

St. Magnus menighet, Lillestrøm, valgte i slutten av februar nytt menighetsråd. Rådet konstituerte seg og fordelte ansvarsområder mellom seg den 4. mars, på følgende måte:

Chung Van Nguyen (leder, økonomi), Torill Bøker (nestleder, barn og ungdom), Anne Cederkvist (sekretær), sr. Hedwig-Marie Hergenhahn (fast medlem, økonomi, liturgi), Judy Guneriussen (fast medlem, barn og ungdom, diakoni/Caritas, fest/kultur), Louis Chute (fast medlem, fest/kultur), Gyørgi Sandor (vara, fest/kultur), Thong Quoc Nguyen (vara, vedlikehold) og Anne-Torbjørg Maric (vara, fest/kultur).

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. mars 2007)

av Webmaster publisert 08.03.2007, sist endret 08.03.2007 - 16:47