Evangeliseringsuke i St. Magnus menighet, Lillestrøm

 Se også:

Også St. Magnus menighet, Lillestrøm, arrangerer Evangeliseringsuke i vår. Bakgrunnen er at Oslo katolske bispedømme i 2006 satte i gang et nyevangeliseringsprosjekt - for å styrke de troendes bevissthet om Kirkens misjonerende oppdrag. Forkynnelse, sjelesorg og forbønn står sentralt i denne miniuken, som organiseres av den enkelte menighet men ledes av ulike prester og søstre.

Evangeliseringsuken i St. Magnus finner sted 26. - 29. april og ledes av p. Heinz-Josef Catrein SS.CC. og sr. Anne Bente Hadland OP. Programmet er som følger:

Torsdag 26. april: "Blinde ser - døve hører"

18.00 Messe (frembæring av lys som tegn på at jeg vil motta lyset)

19.00 Enkel måltid

19.30 Foredrag ved sr. Anne Bente. Hvorfor evangelisering? Evangelisering og helbredelse. Samtale om temaet.

21.00 Avslutning i kirken, deretter anledning til samtale eller skriftemål

Fredag 27. april: "Lamme går - spedalske renses"

17.00 Anledning til skriftemål

18.00 Messe med tilbud om sykesalving

19.00 Enkel måltid

19.30 Foredrag ved p. Heinz-Josef. Kroppens herliggjørelse. Samtale om temaet

21.00 Avslutning i kirken, deretter anledning til samtale eller skriftemål

Lørdag 28. april: "Salig er den som ikke tar anstøt"

Ca. kl. 14.00 Foredrag ved sr. Anne Bente. "Dåp og ferming - apostolisk innvielse". Samtale om temaet.

Ca. kl. 16.00 Sakramentstilbedelse, deretter anledning til samtale eller skriftemål

Ca. kl. 17.00 Messe

Ca. kl. 18.00 Fellesmåltid

Søndag 29. april: "Døde står opp"

Kl. 09.30 Skriftemål

Kl. 10.00 Høymesse, preken og høytidelig utsendelse

Kl. 11.15 Lunsj

Velkommen!

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. mars 2007)

av Webmaster publisert 09.03.2007, sist endret 09.03.2007 - 11:46