Erkebiskop Migliore talte til FN-forsamling om kvinner

 Se også:

Likestilling for kvinner kan bare oppnås dersom forskjeller og komplementaritet mellom kjønnene blir anerkjent, sier Vatikanet.

Erkebiskop Celestino Migliore, Den hellige stols faste observatør i FN, uttalte dette på den 61. sesjonen i FNs generalforsamling, som fokuserte på "å fremme likestilling mellom kjønnene og kvinners bemyndigelse."

"Den legitime søken etter likhet mellom menn og kvinner har oppnådd positive resultater når det gjelder likhet i rettigheter", sa erkebiskopen. "Denne søken trenger å bli ledsaget av bevisstheten om at likhet går hånd i hånd med, og uten å sette i fare eller i enda mindre grad motsi, erkjennelsen av både forskjellen og komplementariteten mellom menn og kvinner. Uten denne erkjennelsen vil kampen for likestilling ikke kunne bli autentisk."

Erkebiskop Migliores tale ble holdt på den internasjonale kvinnedagen som feires den 8. mars hvert år. Den 54-år gamle erkebiskopen nevnte to tendenser som hemmer anstrengelsene for å få til likestilling mellom kjønnene. Den første er en "antagonistisk tilnærming som skjerper motsetningene mellom dem", sa prelaten. "Denne tilnærmingen setter kvinnen opp mot mannen og omvendt, og den enes identitet og rolle fremheves med det for øyet at den andres skal forminskes." "En annen tendens er å dekke til, om ikke fullstendig benekte, forskjellene mellom menn og kvinner. For å unngå at det ene kjønnet skal dominere det andre, blir forskjellene mellom dem mørklagt, eller betraktet bare som resultater av historisk og kulturell betinging." "Den fysiske forskjellen blir ofte minimalisert, mens den rent kulturelle dimensjonen blir maksimert, og holdt frem som det primære."

Mikrofinansiering

Idet han holdt frem mikrofinansiering som en vellykket måte å fremme kvinners rettigheter på, forklarte erkebiskopen at Den katolske kirke har en suksessrik historie på dette feltet.

"Katolske hjelpeorganisasjoner, som driver virksomheter i 99 land og i alle verdensdeler, begynte med program for mikrofinansiering i fem land i 1988," forklarte han. "Nå drives det programmer i minst 30 land med mer enn 850 000 kunder, hvorav nesten 75 % er kvinner." "Programmet fokuserer på de fattige, særlig på fattige kvinner, i avsides samfunn på landsbygda, hvor det ikke er tilgang på finanstjenester."

Erkebiskop Migliore etterlyste også bedre utdanning, særlig for kvinner. "Hånd i hånd med de bemyndigende gevinster som initiativ som mikrofinansiering gir, går behovet for utdanning og økt innsikt, særlig på lokalsamfunnsnivået", sa han. "Utdanning for kvinner er fortsatt i særdeleshet det mest effektive verktøyet for å fremme likestilling mellom menn og kvinner, og for å bemyndige kvinner til å bidra helhetlig til samfunnet."

Zenit, 8. mars 2007; o: ka (12. mars 2007)

av Webmaster publisert 12.03.2007, sist endret 12.03.2007 - 13:02