St. Josephsøster Birgitte Emke døde den 12. mars

Sr. Birgitte Emke R.I.P.

Sr. Birgitte Emke ble født den 31. desember 1941 i Friesoythe, Tyskland. Hun begynte sitt postulat i Albachten /Tyskland i 1961 og kom til Norge og St. Josephs Institutt i 1962. Hun avla sine evige løfter i 1969 i St. Josephs Kapell.

Mange kjenner henne fra hennes virke i 11 år som sekretær og regnskapsfører på Vor Frue Hospital. Men hun har også en lang og rik erfaring innen St. Josephsøstrenes administrasjon, både som general, provinsøkonom og provinssekretær. Med sin juridiske embetseksamen som bakgrunn, kom hun med mange kloke bidrag både i provinsstyret og i skolestyret for St. Sunniva. Hun var en veldig dyktig person, meget klar og gjennomtenkt i sine kommentarer.

Sr. Birgitte var også åndelig sett et dypt menneske som folk gjerne talte med. Hun var meget beskjeden i sin atferd. Vi savner henne som en fin og god medsøster som alltid sto til tjeneste med mildhet og forståelse.

Vi takker Gud for sr. Birgitte og den store innsatsen hun fikk lov til å gjøre i Guds rike. Måtte hun nå leve i Guds evige fred og kjærlighet.

Vi anbefaler vår kjære avdøde sr. Birgitte til deres forbønn.

Requiemmessen for sr. Birgitte feires fredag den 16. mars kl. 10.00 i St. Josephsøstrenes Hjem, Glads vei 23, O489 Oslo. Deretter er det begravelse på Grefsen kirkegård.

St. Josephsøstrene

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (12. mars 2007)

av Webmaster publisert 12.03.2007, sist endret 12.03.2007 - 15:16