Russisk-ortodoks prelat ser positiv økumenisk utvikling under Benedikt XVI

 Se også:

Lederen for økumeniske anliggender i Den russisk-ortodokse kirke har merket seg en positiv trend i forholdet mellom Moskva og Roma. I en uttalelse til nyhetsbyrået Interfax sa metropolitt Kirill av Smolensk at det under Benedikt XVIs pontifikat har funnet sted "positive forandringer" i forholdet til Vatikanet. Den russiske prelaten nevner særlig det faktum at pave Benedikt har "fjernet fra sin agenda å besøke Moskva, et besøk han nok innser at tiden ikke er moden for". Pave Johannes Paul II ga imidlertid flere ganger uttrykk for et ønske om å avlegge Moskva et besøk.

Under pave Benedikt har Den hellige stol konsentrert seg om "samarbeid mellom Den katolske kirke og oss om forsvar av kristne verdier," sa metropolitt Kirill, og spesielt i arbeidet for en moralsk fornyelse av Europa. Den russisk-ortodokse kirke kan fullt ut slutte seg til disse anliggender uten å nødvendigvis ta stilling til de spørsmål Moskva og Roma fortsatt er uenige om. Det er fremdeles store ufordinger i relasjonen, poengterte metropolitten, og nevnte spesielt situasjonen i Vest-Ukraina, hvor katolikker og ortodokse fortsatt opplever å være i konflikt. "Ikke alt går like lett," avsluttet den russisk-ortodokse talsmannen.

CWNews.com, 5. mars 2007 (13. mars 2007)

av Webmaster publisert 13.03.2007, sist endret 13.03.2007 - 12:36