Opptak ved St. Eystein presteseminar

 Se også:

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo meddeler at frist for opptak til St. Eystein presteseminar er 11. april for det akademiske år 2007-2008. Eventuelle kandidater (ca. 20-35 år) kan melde seg til seminarets rektor, p. Carlo Le Hong Phuc, Akersveien 5, 0177 Oslo (fax: 23 21 95 01; e-post: carlo.hong.phuc@katolsk.no) - med kopi av dåpsattest og referanse til to prester og eventuelt andre relevante personer.

St. Eystein presteseminar ble opprettet av Oslo katolske bispedømme i mars 2006. Fra høsten 2007 vil seminaret holde til i Akersveien 6 i Oslo, en bygning bispedømmet den 1. mars i år overtok fra St. Josephsøstrene.

Oslo katolske bispedømme har per i dag seks prestekandidater. Blant disse er Fredrik Hansen, som prestevies den 21. april i år i St. Olav domkirke.

Se dekretet for opprettelsen av seminaret.

Se seminarets statutter.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. mars 2007)

av Webmaster publisert 13.03.2007, sist endret 13.03.2007 - 14:42