Apostolisk exhortasjon om eukaristien offentliggjort 13. mars

Pave Benedikt XVIs konklusjoner fra bispesynoden om eukaristien ble publisert ved en pressekonferanse den 13. mars. Dokumentet "Sacramentum Caritatis" ("Kjærlighetens Sakrament") er på 131 sider og er i sjangeren apostolisk formaning eller apostolisk exhortasjon, dvs. et dokument av universell karakter som er en tanke mindre høytidelig enn en encyklika.

"Sacramentum Caritatis" inneholder pavens refleksjoner rundt en samling av forslag fra bispesynodens ordinære generalforsamling, som ble avholdt i Vatikanet i oktober 2005. Tema for synoden var "Eukaristien - kilde til og høydepunkt i Kirkens liv og misjon", og 256 biskoper fra 118 land deltok i samtalene.

"Sacramentum Caritatis" kan leses på engelsk på Vatikanets nettsider, og www.katolsk.no vil komme med ytterligere informasjon om dokumentet ved en senere anledning.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) / www.vatican.va (13. mars 2007)

av Webmaster publisert 13.03.2007, sist endret 13.03.2007 - 15:38