Et positivt møte mellom paven og Putin

 Se også:

Den russiske presidenten Vladimir Putins første besøk hos pave Benedikt XVI ga positive signaler om en forbedret relasjon mellom Vatikanet og Den russisk-ortodokse kirke. I følge Vatikanets pressekontor fant møtet den 13. mars sted i en "meget positiv atmosfære", og det demonstrerte det hjertelige forholdet som eksisterer mellom Vatikanet og Russland, "så vel som en gjensidig vilje til å fortsette i samme retning."

Den hellige stol fortsatte: "Innenfor denne rammen diskuterte man bilaterale emner man har en felles interesse av, vedrørende relasjonen mellom Den katolske kirke og De ortodokse kirkene." Uttalelsen la til at paven og presidenten også analyserte aktuelle internasjonale problemstillinger, særlig situasjonen i Midt-Østen.

Vatikanet rapporterte at Putin og Benedikt XVI også diskuterte "problemene ved ekstremisme og intoleranse... som utgjør en alvorlig trussel mot en fredelig sameksistens mellom folk og nasjoner." De to statslederne diskuterte også behovet for å "opprettholde fred og å arbeide for fredelige løsninger på konflikter," het det i pressemeldingen.

I løpet av samtalene, som forgikk på tysk, overrakte president Putin paven et ikon av St. Nikolas av Myra.

Samme dag møtte kardinal Tarcisio Bertone, Vatikanets statssekretær, og erkebiskop Dominique Mamberti, sekretær for seksjonen for relasjonene med statene, den russiske utenriksminister Sergei Lavrov og andre medlemmer av Putins delegasjon.

Den hellige stol har per i dag ikke fulle diplomatiske forbindelser med Russland, men har allikevel en apostolisk representant stasjonert i landet.

Putin møtte pave Johannes Paul II i år 2000 og 2003.

Zenit, 13. mars 2007 (14. mars 2007)

av Webmaster publisert 14.03.2007, sist endret 14.03.2007 - 18:36