Bispedømmet bekrefter avslutning av første fase i Johannes Paul IIs saligkåringsprosess

Johannes Paul II

 Se også:

Første fase i saligkåringsprosessen for Johannes Paul II avsluttes ved en seremoni på toårsdagen for hans død. Kunngjøringen kom fra kardinal Camillo Ruini, pave Benedikt XVIs generalvikar i Roma, gjennom en erklæring i bispedømmet Romas ukeavis RomaSette lørdag den 10. mars. Kardinalen la ut en offentlig invitasjon til seremonien i Laterankirken den 2. april, mandag i Den stille uke, kl. 12.00.

Den høytidelige åpningen av den bispedømmebaserte fasen fant sted 28. juni 2005, mindre enn tre måneder etter Johannes Paul IIs død. I et intervju med den italienske avisen Il Corriere della Sera bekreftet også kardinal Stanislaw Dziwisz, erkebiskop av Krakow og Johannes Paul IIs tidligere privatsekretær, at saken nå sendes videre til Den romerske kurie.

Etter at undersøkelsene på bispedømmenivå er avsluttet, er det Kongregasjonen for helligkåringer som fortsetter prosessen. Den starter med utarbeidelsen av en rapport som skal forberedes under ledelse av sakens postulator, Msgr. Slawomir Oder, under veiledning av en relator utnevnt av Kongregasjonen for helligkåringer. Kongregasjonen vil også motta dokumentene som gjelder miraklene som tilskrives Johannes Paul IIs forbønn.

Msgr. Oder røpet lørdag at undersøkelsene spesielt konsentreres rundt et tilfelle hvor en fransk nonne ble uforklarlig helbredet for Parkinsons sykdom.

Kardinal Dziwisz sa om den videre prosessen at det i Johannes Paul IIs tilfelle nok "sikkert er mulig å 'gjøre spranget' forbi saligkåring og umiddelbart starte helligkåringsprosessen. Dette avhenger imidlertid av Den hellige far." "I lang tid hadde man ingen saligkåringsprosess, det var kun kanonisering [helligkåring] som eksisterte. Saligkåring er en juridisk sak. Den hellige far kan ta andre avgjørelser." "Fra et teologisk ståsted er helligkåring noe helt annet," tilføyde kardinal Dziwisz. "En erklæring om hellighet er utelukkende forbeholdt paven; i dette henseende kan Den hellige far ikke erstattes av noen, ettersom denne erklæringen regnes som ufeilbarlig."

ZEN - Zenit; o: ka (15. mars 2007)

av Webmaster publisert 15.03.2007, sist endret 15.03.2007 - 14:01