Biskoper vil ikke støtte kandidater ved valget i mai

Den katolske bispekonferansen på Filippinene har avslått en oppfordring fra regjeringen om å støtte foretrukne kandidater i de forestående valgene den 14. mai. De har dessuten også klargjort at "et slikt tiltak ville være pastoralt uklokt, og ellers kunne virke mot sin hensikt politisk."

Uttalelsen, som er underskrevet av presidenten i CBCP, erkebiskop Angel Lagdameo, lyder: "Når alt kommer til alt, kan vi ikke være virkelig sikre på at kandidater som er blitt dyttet på velgerne virkelig kommer til å tjene dem. Vi har bevis på dette gjennom vår erfaring fra tidligere valg. "

"Som pastorer skal biskoper være et tegn på sannhet og enhet, undervise kraftfullt og samle de troende om evangeliske verdier. Direkte involvering i partipolitikk vil ødelegge en slik rolle. Vi kan ikke støtte partier eller kandidater," sier biskopene.

Uttalelsen fra bispekonferansen avslutter en debatt som de siste måneder har versert internt i Kirken i landet, om hvorvidt det er riktig å involvere seg aktivt i den nasjonale politikken. Selv om msgr. Lagdameo forklarer at han kunne se det positive i enkelte biskopers forslag - om f. eks. å oppfordre de troende til å stemme for kandidatprofiler - klargjorde han at "Kirken, forstått i sin helhet av både pastorer og troende, må fortsette å stå fritt. Hver person må skjelne selv, og gjøre sine personlige valg."

AsiaNews; o: ka (19. mars 2007)

av Webmaster publisert 19.03.2007, sist endret 19.03.2007 - 20:48