Vietnam villig til å ta skritt i retning av fulle diplomatiske forbindelser

 Se også:

I tråd med kunngjøringer fra Vatikanet har den vietnamesiske regjering kunngjort at de har tatt skritt for å opprette diplomatiske forbindelser med Den hellige stol. En delegasjon fra Den hellige stol kom tilbake til Roma den 12. mars, etter et ukeslangt besøk til Vietnam. Delegasjonen var ledet av msgr. Pietro Parolin, statssekretariatets undersekretær for relasjoner med statene.

I en kunngjøring fra Vatikanet den 12. mars slås det fast: "Møtene med Komiteen for religiøse anliggender, ledet av Nguyén The Doanh, ble holdt i en hjertelig atmosfære, preget av åpenhet og respekt." Videre beskrives det at samtalene "åpnet for å vurdere hvordan Forordningen om tro og religion av 18. juni 2004, som regulerer de vietnamesiske myndigheters politikk og fremgangsmåte i religiøse saker, anvendes med tanke på nominasjon av enkelte biskoper og andre viktige anliggender vedrørende Den katolske kirkes liv og aktiviteter i Vietnam."

Vatikanets pressekontor fortsetter med å si at "Den hellige stol alltid har ønsket at katolikkene skal få adgang til større medvirkning i og innflytelse på utbredelsen av moralske verdier, ikke minst når det gjelder oppdragelse av unge mennesker i en tid med rask samfunnsmessig og økonomisk endring, samt men henblikk på å fremme solidaritet med de svakere grupper i det vietnamesiske samfunn."

"Begge parter har understreket at gjenstående problemer skal håndteres og drøftes i gjensidig samarbeid og gjennom tålmodig og konstruktiv dialog."

Representantene for vietnamesiske myndigheter har på sin side gitt forsikringer om at man på statsministerens anmodning allerede har satt relevante krefter i sving for å finne realistiske måter å begynne en tilnærmingsprosess på, inkludert arbeidet mot å knytte diplomatiske forbindelser.

Vietnam har rundt 6 millioner katolikker, noe som utgjør ca. 7 % av befolkningen.

ZEN - Zenit; o: istá (21. mars 2007)

av Webmaster publisert 21.03.2007, sist endret 21.03.2007 - 17:37