Katolsk-jødisk kommisjon sier at den frie vilje må reflektere Guds vilje

 Se også:

"Den frie vilje er gitt oss av Gud. Derfor er den ikke absolutt og må reflektere den guddommelige vilje og lov." Uttalelsen kom fra en bilateral kommisjon bestående at representanter fra katolikker og jøder, organisert av Vatikanet og stor-rabbinatet i Israel. Kommisjonens samtaler, som ble ledet av kardinal Jorge Maria Mejia og overrabbi Shear, ble nylig holdt i Jerusalem og fokuserte på temaet "Religionsfrihet og samvittighet og deres begrensninger."

"Sekulære samfunn trenger fremdeles et religiøst grunnlag for å bevare evige moralske verdier," heter det i en uttalelse fra kommisjonen. "Særlig kritisk blant disse er prinsippet om menneskelivets hellighet og verdighet."

Fellesuttalelsen sier videre at myndighetene ikke må begrense religionsfriheten, men reagere når religiøs fanatisme fører til "vold og særlig terrorisme og psykologisk manipulering i religionens navn." Kommisjonen sier at religiøse ledere har et særlig ansvar for å beskytte mot misbruk av religionen til voldelige formål.

CWN - Catholic World News; o: kd (22. mars 2007)

av Webmaster publisert 22.03.2007, sist endret 22.03.2007 - 13:33