Pressemelding fra Den nordiske bispekonferanse

Fra messefeiring i katedralen. Bile fra www.kirchensite.de.

 Se også:

Pressemelding

Fra Den nordiske bispekonferanses plenarmøte - våren 2007

Münster, 16.-21. mars

Biskop Anders Arborelius av Stockholm er gjenvalgt til formann for Den nordiske bispekonferanse, for en periode på fire år.

Den nordiske bispekonferanse avsluttet sitt plenarmøte i Münster den 21. mars. De har vært gjester hos Ansgarwerk i bispedømmet Münster, hvor de også var invitert til å feire høymesse i katedralen forrige søndag. De skandinaviske biskoper har møtt biskop dr. Reinhard Lettmann av Münster og hans domkapittel. Forbindelsen mellom Kirken i Tyskland og Nord-Europa er tett.

Konferansens permanente råd har, i tillegg til biskop Arborelius, de følgende medlemmer for de neste fire år: Biskop Czeslaw Kozon av København (nestformann) og biskop Georg Müller av Trondheim, som også er generalsekretær.

Denne gang diskuterte konferansen situasjonen for Den katolske kirke i Norden forholdsvis grundig, og fant at landene står overfor en mengde felles utfordringer. Dette er særlig tilfelle for Norge og Sverige, hvor man har en stor og muligens også økende immigrasjon fra Øst-Europa og Midt-Østen. Sammenlignet med dette er det danske katolske fellesskapet forholdsvis stabilt; Kirken på Island og i Finland er i vekst, om enn noe mindre dramatisk enn det som er tilfelle i Norge og Sverige. I begge disse land estimerer man den katolske befolkningen til ca. 200 000. Antall registrerte katolikker er lavere.

Også for bispekonferansen er dette er en tid med endringer. Biskop Gerhard Goebel av Tromsø døde i fjor høst; biskop Johannes Gijsen av Reykjavik går av med pensjon i oktober i år; biskop William Kenney, mangeårig hjelpebiskop av Stockholm og tidligere generalsekretær, er nå hjelpebiskop i Birmingham. Nye utnevnelser for Reykjavik og Tromsø blir antagelig offentliggjort i løpet av året.

I høst skal bispekonferansen møte primasene for de lutherske kirker i Skandinavia. Slike møter holdes jevnlig og fokuserer på felles kristent ansvar.

Les også to artikler på tysk fra møtet, på bispedømmet Münsters hjemmesider:

Wertgeschätzte Unterstützung og Zuwendungen für die Diaspora.

Den nordiske bispekonferanse / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. mars 2007)

av Webmaster publisert 22.03.2007, sist endret 22.03.2007 - 14:41