Mars-nummeret av tidsskriftet St. Olav foreligger nå

Mars-nummeret av tidsskriftet St. Olav er kommet. Her kan man bl.a. lese følgende artikler:

 - Å se menneskets begrensinger. Erkjennelse, sannhet og vitenskap hos Thomas av Aquino.

 - Er den kristne tro en verdensanskuelse? Noen tanker rundet Rudolf Bultmanns forståelse av den kristne tro i en antikk kontekst.

 - Ekteskapet - institusjon med fremtid?

 - Teologi og dyr - hva har de to med hverandre?

Nye lesere er hjertelig velkommen! Ved tegning av nytt abonnement kan man henvende seg til tidsskriftet@katolsk.no eller tlf. 23 21 95 00. Man får tilsendt to eldre utgaver gratis ved tegning av nytt abonnement.

Vennlig hilsen

Henrik Holm

Redaktør

St. Olav tidsskrift / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. mars 2007)

av Webmaster publisert 23.03.2007, sist endret 23.03.2007 - 17:30