Ytterligere bevis for at Pius XII ikke var Hitler-vennlig

 Se også:

Adolf Hitlers fiende nummer én var Vatikanets statssekretær Eugenio Pacelli, den senere pave Pius XII, i følge nyoppdagede dokumenter. I en artikkel publisert i La Repubblica torsdag den 29. mars, forteller reporter Marco Ansaldo at han sitter på en mappe om Pius XII som kompletterer dokumentasjonen som allerede finnes i Vatikan-arkivene.

I følge de nylig avdekkede dokumentene ble Pius XII ansett som en fiende av Det tredje rike. Notatene og brevene som ble funnet i et depot brukt av Stasi, den øst-tyske etterretningstjenesten, viser at nazi-spioner i Vatikanet var bekymret over pave Pius XIIs arbeid for å hjelpe deporterte polakker og jøder. I et av dokumentene beretter lederen for Berlins politistyrke at Joachim von Ribbentrop, Det tredje rikes utenriksminister, var bekymret for at Den katolske kirke ga hjelp til jøder "både menneskelig sett og finansielt."

I en kommentar til de nye dokumentene forklarer sr. Margherita Marchione, forfatter og ekspert på Pius XII, at bakvaskelseskampanjen mot paven ble satt i gang av Sovjet. "Russlands plan var å kontrollere hele Europa etter krigen. Den eneste uforbeholdne trusselen mot planen var Den katolske kirke," skriver sr. Marchione.

"De første angrepene som hevdet at Kirken stille samtykket i nazistenes grusomheter, kom fra kommunistiske Russland," forklarer hun. For å få kontroll over Polen og andre øst-europeiske områder, så Russland behov for å bryte ned den katolske majoritetens lojalitet til paven i disse landene. "Planen var enkel: overbevise alle om at paven støttet de forhatte nazistene under krigen, derfor var verken han eller Kirken til å stole på etter krigen. Ødeleggelsen av Kirken ville åpne dørene for Russlands innflytelse og kontroll."

ZEN - Zenit; o: kd (4. april 2007)