Felles påskefeiring en gledelig økumenisk begivenhet

 Se også:

Nyhetsbyrået AsiaNews rapporterer at årets påskefeiring i Russland var preget av en atmosfære av enhet og glede - siden høytiden i år falt på samme tid for både Den katolske og Den ortodokse kirke. "Vi var så heldige at vi kunne feire høytiden sammen," sier en katolikk i Moskva. "Stemningen i gatene var flott, og det ga oss en mulighet til å vise verden at vi kan stå sammen til tross for våre forskjeller."

I tillegg til at forholdet mellom de troende synes å ha utviklet seg positivt, ser man også positive tegn til en forbedret relasjon mellom søsterkirkene på ledernivå. P. Igor Vyzhanov, sekretær for Moskva-patriarkatets avdeling for eksterne relasjoner, deltok i vigiliemessen feiret av msgr. Tadeusz Kondrusiewicz, erkebiskop for Guds Mor erkebispedømme i Moskva. "Hvor strålende er det når alle kristne, som brødre, sammen feirer oppstandelsens mysterier og i fellesskap opphøyer Kristus, som gir oss livet," sa msgr. Kondrusiewicz. Å kunne gi et felles vitnesbyrd til verden bør være et "mål for alle troende, noe som kan hjelpe dem til å stå imot de negative trendene i det moderne samfunn, lede verden ut av dens lange åndelige krise og forvandle den til det bedre," fortsatte han.

Aleksej II, patriark av Moskva og hele Russland, feiret påskeliturgien i Kristus Frelseren-katedralen. Under påskenattsliturgien refset patriarken menneskene i vår tid som "gjør penger, makt og fysisk helse til avgud", som om dette var guddommeligheter "som garanterer mennesket dets frihet" - mens de heller binder mennesket til "egoismens og umoralens slaveri". I følge patriarken må de troende heller "styrke verdier som familien", slik at en ny generasjon kan vokse i "ånd og sannhet".

Katolikker og ortodokse fortsetter å be sammen også etter påskens triduum. Den 16. april, på pave Benedikt XVIs 80-årsdag, møtes katolske og ortodokse troende i Roma for felles bønn i San Pancrazio-katakombene. Møtet er en del av et større initiativ, organisert av Sophia International Association og støttet av begge Kirkene. Arrangementet foregår fra 15. til 23. april i Roma, der det blant annet vil finnes sted møter mellom sentrale representanter for Vatikanet og Moskva-patriarkatet. Blant annet er det planlagt et møte mellom kardinal Paul Poupard og biskop Marl, hvor man skal fokusere på det sammenfallende mellom pavens og patriark Aleksej IIs lære.

AsiaNews; o: kd (12. april 2007)

av Webmaster publisert 12.04.2007, sist endret 12.04.2007 - 17:54