St. Olav tidsskrift med egen nettside

St. Olav tidsskrift, som er Oslo katolske bispedømmes tidsskrift for religion og kultur, har fått egen nettside: http://stolav.katolsk.no/. Her finner du informasjon om tidsskriftet, abonnement, innholdsfortegnelse over de siste nummere, om redaksjonen osv.

Hjemmesiden er en "blogg", slik at lesere også kan skrive kommentarer til redaksjonen.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. april 2007)

av Webmaster publisert 13.04.2007, sist endret 13.04.2007 - 17:22