20 000 Barnebibler til Bangladesh

De seks katolske bispedømmene i Bangladesh får 20 000 Barnebibler på bengali. Biblene er en gave fra den internasjonale katolske hjelpeorganisasjonen Aid to the Church in Need ( Hjelp til Kirken i Nød). Barnebibelen, med tittelen "Gud Taler til Sine Barn", distribueres til de troende i erkebispedømmet Dhaka og til bispedømmene Rajshahi, Mymensingh, Chittagong, Khulna og Dinajpur.

Erkebiskop Paulinus Costa av Dhaka sier i en kommentar: "Vi har stor tro på at Barnebiblene vil hjelpe oss til å gi en effektiv katekese for barn, katekumener og nykonverterte troende." "Denne Bibelen gjør at vi også kan undervise ved hjelp av bilder."

I Bangladesh, som er et av verdens fattigste land, er det ca. 300 000 katolikker blant en befolkning på 147 millioner. Ca. 88% er muslimer, og 10% er hinduer.

ZEN - Zenit; o: kd (17. april 2007)

av Webmaster publisert 17.04.2007, sist endret 17.04.2007 - 11:32