Pave Benedikt XVI trekker fortsatt store menneskemengder

Pave Benedikt XVI den 19. april 2005

Pave Benedikt XVI trekker fremdeles store menneskemengder, viser Vatikanets offisielle statistikk. Omtrent 3,4 millioner mennesker har deltatt i paveaudienser eller pavelige liturgiske feiringer i løpet av pontifikatets andre år.

Prefekturet for den pavelige husholdning har i forbindelse med pavens toårsdag for pavevalget den 19. april offentliggjort statistikk for deltagelse i pavelige begivenheter de siste 12 måneder. Deltagerantallet fra april 2006 til april 2007 ligger nært inntil deltagerantallet fra kalenderåret 2006, da 3,2 millioner mennesker deltok i de nevnte begivenhetene. Tallene kan derved tolkes som at pave Benedikts popularitet er stabil.

I følge Vatikanets offentlige tall, har godt over en million mennesker deltatt i generalaudiensene de siste 12 månedene. 1,46 millioner har deltatt i søndagens Angelus. 350 000 treoende har deltatt i særskilte gruppeaudienser, og 536 000 har deltatt i pavelige liturgier.

Pavens popularitet kommer derved godt ut sammenlignet med hans forgjenger Johannes Paul II, som i 2003 trakk 2,6 millioner mennesker til audienser og liturgiske feiringer, og 2,2 millioner i 2004.

CWN - Catholic World News (18. april 2007)

av Webmaster publisert 18.04.2007, sist endret 18.04.2007 - 10:27