St. Franciskus Xaveriussøster Ingrid Rombouts døde 18. april

Vår kjære Sr. Ingrid Rombouts S.F.X., 92 år, døde den 18. april etter et kort tids sykeleie.

Begravelsen finner sted mandag den 23. april kl. 11.00 i Vår Frue kirke, Bergen.

R.I.P.

St. Franciskus-Søstrene

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. april 2007)

av Webmaster publisert 18.04.2007, sist endret 18.04.2007 - 12:59