Stor kristen flukt fra Libanon

Kristne emigrerer fra Libanon for å unnslippe en tiltagende grad av politisk og økonomisk krise, i møte med tegn på en voksende islamsk fundamentalisme i landet. Ca. 43 % av maronittiske katolikker - den største av landets 12 kirkesamfunn - svarer i en fersk spørreundersøkelse at de vurderer/har vurdert å emigrere. Nesten 1/3 av disse har søkt om visum i løpet av de siste seks månedene. Spørreundersøkelsen, som er foretatt av Information International, et uavhengig Beirut-basert forskningsinstitutt, skal i sin helhet offentliggjøres i mai dette år, men er forhåndspublisert gjennom nyhetsbyrået Catholic News Service. "Rundt 60 000 - 70 000 kristne har forlatt landet de sise seks måneder," forteller George Khoury, direktør for Caritas Libanon. "Libanon blir på ulike måter stadig mer islamisert, grunnet de demografiske endringene."

Den store emigrasjonen fra Libanon omfatter også mange muslimer, da man antar at en forholdsvis stor mengde forlot landet i forbindelse med krigen mellom Hezbollah og Israel i fjor sommer.

CNS - Catholic News Service; o: kd (18. april 2007)

av Webmaster publisert 18.04.2007, sist endret 18.04.2007 - 17:47