Ledig vikariat med mulighet for fast ansettelse ved Det kateketiske senter

Da én av våre medarbeidere er innvilget permisjon, utlyser vi et vikariat ved Oslo katolske bispedømmes Kateketiske senter. Det er en 80% stilling, men om ønskelig kan det overveies full stilling.

Det kateketiske senter

Å formidle Kristi mysterium, det er katekesens oppgave, skrev pave Johannes Paul II. I Oslo katolske bispedømme er Det kateketiske senter gitt en helt sentral plass i denne storslåtte oppgaven.

Det kateketiske senter er knyttet til Oslo katolske bispedømmes biskop som en del av hans stab. Her utarbeides lærebøker og annet materiale som benyttes i katekesen i bispedømmet. Senteret avholder kurs for kateketer og formidler kontakt mellom kateketene og institusjoner som utdanner kateketer. Fordi senteret er et bindeledd mellom bispedømmet og menighetene, er en del av oppgavene å bistå kateketene i menighetene med forslag og råd i deres virke.

Det kateketiske senter har nær kontakt med Norges Unge Katolikker og Familiesenteret og samarbeider med disse også om enkelte prosjekter. Det kateketiske senters ansatte er medarbeidere i Arken, som er et av Norges Unge Katolikkers blader for barn, og de bidrar også med stoff til Broen.

Det kateketiske senter har til nå latt hovedvekten av arbeidet være konsentrert om menighetskatekesen for barn i skolealder, men i tiden fremover er det ønsket at vi også har fokus på voksenkatekese og søndagsskolene.

Vi står i løpende kontakt med de tilsvarende institusjoner i de øvrige katolske bispedømmene i Norden og møtes årlig med disse. Vi har også samarbeidsavtaler eller faglig kontakt med institusjoner i England og Tyskland.

Det kateketiske senter har to medarbeidere.

Stillingsbeskrivelse

En medarbeider ved Det kateketiske senter vil gå inn i de oppgaver som er beskrevet ovenfor som senterets ansvarsområder. Det er et tett samarbeide mellom senterets medarbeidere, og man forsøker å fordele arbeidet etter den enkeltes gaver og evner. I senterets daglige drift inngår også noe regulært kontor- og regnskapsarbeid, herunder kontakt med trykkerier o.l. En medarbeider må påregne noe reising til bispedømmets menigheter og til våre kontakter i utlandet.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker en medarbeider som har utdannelse innen teologi/kristendom og pedagogikk eller annen relevant fagkrets. Det er ønskelig med erfaring fra undervisning i skole, katekese og/eller barne- og ungdomsarbeid. Språkkunnskap, også utover engelsk, er en fordel. Personen må være idérik i forhold til metoder å formidle troen på og ha skriftlig og muntlig formuleringsevne, samt evne og vilje til samarbeide. Noe datakunnskap er ønskelig, særlig i bruk av tekstbehandling og presentasjonsprogrammer. Det er også en fordel med innsikt i layout. Søkeren må være katolikk.

Tidsrom

Vikariatet er ledig fra 1. mai 2007 frem til 1. august 2008. Etter denne dato er det mulig at vikariatet blir utlyst for fast ansettelse.

Søknadsfrist: 15. mai 2007.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Torvild Oftestad, tlf. 23 21 95 51 eller e-post torvild.oftestad@katolsk.no.

Lønn etter avale.

Send inn søknad og relevante papirer til Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. april 2007)

av Webmaster publisert 19.04.2007, sist endret 19.04.2007 - 13:40