Ban Ki-Moon inviterer pave Benedikt XVI til FN

I sitt møte med pave Benedikt XVI i Vatikanet torsdag den 18. april, kom FNs generalsekretær Ban Ki-moon med en offisiell invitasjon til Den hellige far om å besøke FN. Vatikanets pressekontor rapporterer at paven og generalsekretæren møttes torsdag og at Ban ved denne anledning overrakte en invitasjon. Det er foreløbig ikke offentliggjort når besøket vil finne sted.

I følge uttalelsen fra Vatikanet, diskuterte Den hellige far og Ki-Moon "tema av felles interesse, som for eksempel gjenoppbyggingen av tillit i de multilaterale forbindelsene og en styrking av dialogen mellom kulturene, for ikke å snakke om dagens internasjonale situasjon."

Videre het det i uttalelsen at møtet, som varte i 20 minutter, også handlet om hva Den katolske kirke og Den hellige stol kan bidra med i FNs arbeid for å løse nåværende konflikter og å oppnå forståelse mellom nasjoner.

Vatikanet uttalte at Ki-Moons besøk var et tegn på Den hellige stols takknemlighet for "den sentrale rolle organisasjonen spiller for å opprettholde verdensfreden."

Etter audiensen med Den hellige far møtte Ki-Moon kardinal Tarcisio Bertone, Vatikanets statssekretær, og Dominique Mamberti, sekretær for Statssekretariatets seksjon for relasjonene med statene.

ZEN - Zenit; o: kd (19. april 2007)