P. Frode Eikenes utnevnt til kansler

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har utnevnt p. Frode Eikenes til kansler i Oslo katolske bispedømme, med virkning fra 15. april 2007.

I denne forbindelse blir Ulrik Sverdrup-Thygesons tittel forandret fra kansellist til kurialråd. Kjell Ivar Maudals tittel forandres fra assisterende kansellist til kansellist. Stillingsinstruksen forblir uendret for begges vedkommende.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. april 2007)

av Webmaster publisert 20.04.2007, sist endret 20.04.2007 - 12:08