Etablering av kapell-distrikt for Valdres-regionen

Dekret

Etter å ha gjort meg kjent med forholdene og rådført meg med St. Teresia menighet, Hønefoss, og konsultorkollegiet, beslutter jeg følgende:

Med virkning fra 15. august 2007 etableres Valdres som et eget kapell-distrikt. Distriktet omfatter de seks kommunene i Valdres-regionen: Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal.

Kapell-distriktet er foreløpig uten fast kapell eller messested, og det tas sikte på at det får sitt eget sete på Fagernes. Inntil videre benevnes kapell-distriktet Valdres katolske forum.

Alle kommunene i regionen ligger i Oppland fylke, og utenom Etnedal, som hører under Mariakirken på Lillehammer, hører de under St. Teresia kirke på Hønefoss. Hele kapell-distriktet skal høre under Mariakirken, og kommunene Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal overføres med virkning fra 15. august 2007 fra St. Teresia menighet til Mariakirken menighet.

Oslo, den 19. april 2007

Bernt Eidsvig Can.Reg.
Biskop av Oslo

Frode Eikenes
Kansler

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. april 2007)

av Webmaster publisert 20.04.2007, sist endret 20.04.2007 - 12:16