P. Berislav Grgic utnevnt til pavelig æresprelat

 

 Berislav Grgić
Msgr. Berislav Grgic

P. Berislav Grgic er den 7. mars 2007 utnevnt av pave Benedikt XVI til pavelig æresprelat. Msgr. Grgic vil motta utnevnelsesdokumentet i St. Olav domkirke den 8. mai. Messen er kl. 18.00, med påfølgende mottagelse.

P. Berislav Grgic forlot Norge den 1. mars i år, etter å ha tjenestegjort i bispedømmet i 11 år. Han arbeider nå som menighetsprest i bispedømmet München, Tyskland.

P. Grgic er født i Novo Selo i bispedømmet Banja Luka (Bosnia-Hercegovina), hvor han også er inkardinert. Han gjorde tjeneste i Bosnia-Hercegovina (og Kroatia) inntil han likesom mange andre ble fordrevet av serberne den 20. august 1995. Han ankom Norge 3. januar 1996 og startet den 27. januar som nasjonalsjelesørger for kroater i Oslo katolske bispedømme, en tjeneste han avsluttet den 28. januar i år. I tillegg til dette har han i flere år vært skoleprest ved St. Sunniva skole og kapellan på deltid i St. Olav menighet i Oslo. I perioden 1. september 2004 til 1. mars 2006 var p. Grgic generalvikar, før han 1. januar 2006 ble biskoppelig vikar for innvandrersjelesorgen i bispedømmet - en tjeneste han avsluttet den 1. mars i år.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. april 2007)

av Webmaster publisert 20.04.2007, sist endret 16.04.2013 - 16:43