Fredrik Hansen utnevnt til kapellan i Lillehammer og biskopens privatsekretær

Fredrik Hansen blir kapellan på Lillehammer og biskop Eidsvigs privatsekretær

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har utnevnt Fredrik Hansen, som den 21. april prestevies i St. Olav domkirke, til kapellan i 50% stilling i St. Maria menighet i Lillehammer - fra og med den 15. august 2007. Generalvikar p. Arne M. Kirsebom fortsetter som menighetens sogneadministrator.

Biskop Eidsvig har fra samme dato utnevnt Fredrik Hansen til biskopens privatsekretær.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. april 2007)

av Webmaster publisert 20.04.2007, sist endret 20.04.2007 - 12:32