Opprettelse av nevnd for godkjennelse av lærebøker i katolske skoler

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har opprettet en nevnd for godkjennelse av lærebøker i de katolske skoler. Dom Lukas Lorf-Wollesen Can.Reg., Torvild Oftestad og Ronny Michelsen er utnevt til medlemmer av nevnda.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. april 2007)

av Webmaster publisert 23.04.2007, sist endret 23.04.2007 - 11:36