Utnevnelse av studiedekan og psykolog til St. Eystein presteseminar

 Se også:

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har utnevnt Per Kværne til studiedekan og Huan Nguyen til psykolog ved St. Eystein presteseminar. Disse utgjør ved siden av rektor seminarets ledelse.

Stillingene som viserektor og spiritual er inntil videre vakant.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. april 2007)

av Webmaster publisert 23.04.2007, sist endret 23.04.2007 - 11:42