Katolsk journalist utfordrer statistikk på gifte prester

 Se også:

En innflytelsesrik jesuitt-redaktør utfordrer den mye refererte statistikken som hevder at mellom 80 000 og 100 000 katolske prester har forlatt embedet for å gifte seg. P. Gianpaolo Salvini, redaktør for jesuittenes blad Civilta Cattolica, setter spørsmålstegn ved statistikken som er publisert av krefter som ønsker endringer i Kirkens disiplin om klerikalt sølibat. Han konkluderer med at det umulig kan være flere enn 57 000 gifte prester i verden i dag; et betydelig lavere tall enn det som hevdes i statistikken som stadig refereres til i verdenspressen.

Mellom 1964 og 2004, forteller redaktøren for Civilta Cattolica, forlot ca. 70 000 prester sin tjeneste for å gifte seg. 11 000 av disse har imidlertid returnert til det sølibatære liv og gjenopptatt prestelig tjeneste.

De siste år skal antall prester som forlater prestetjenesten til fordel for ekteskap ha gått ned, hevder redaktøren. Mellom år 2000 og 2004 var det 5 383 prester som gikk av for å gifte seg - kun ca. 1 % av verdens katolske prester. Blant de som velger å forlate tjenesten og gifte seg, er det også flere som hvert år velger å komme tilbake til Kirken og aktiv prestetjeneste.

CWN - Catholic World News (23. april 2007)

av Webmaster publisert 23.04.2007, sist endret 23.04.2007 - 15:09