Paven får resirkulerbar trone

Den pavelige trone som skal anvendes av pave Benedikt XVI under besøket til Brasil i mai, lages av resirkulerbart materiale, rapporterer organisatorene. Kathedraen, som er donert av en veldedig organisasjon, blir over halvannen meter høy og i underkant av en meter bred. Den skal benyttes under de største liturgiske feiringene som paven presiderer over.

Bruken av resirkulerbart materiale skal rette søkelys mot økologiske spørsmål, noe som er særlig aktuelt i Amazonas-området.

CWN - Catholic World News (24. april 2007)