Kardinal Zen frykter propaganda rundt begravelsen av biskop Fu

Kardinal Joseph Zen av Hong Kong

 Se også:

Hong Kongs kardinal Joseph Zen melder at han ikke akter å delta i begravelsen av biskop Fu Tieshan, øverste leder for Kinas Katolsk Patriotisk Assosiasjon (PA), og håper at myndighetene ikke vil benytte begravelsen til propagandavirksomhet.

Etter at biskop Fu døde den 20. april, oppmuntret ledelsen for PA katolske kirkeledere til å reise til Beijing for å delta i begravelsen av prelaten, som var leder for den myndighetsgodkjente "offisielle" Kirke i Kina. Representanter for myndighetene roser den avdøde biskopen og holder ham frem som et forbilde for samarbeid mellom Kirken og Kommunistpartiet.

Mange kinesiske katolikker frykter nå at PA vil benytte seg av den medieoppmerksomheten begravelsen får til å styrke sin egen posisjon, og med det planlegge nye bispeutnevnelser uten Romas samtykke. Derved vil avstanden mellom den "offisielle" katolske Kirke i Kina og Den hellige stol bli enda større, noe som igjen vil gi enda vanskeligere vilkår for lojale katolikker i "undergrunnskirken".

CWN - Catholic World News (25. april 2007)