Kallsmesse i domkirken fredag 4. mai - forberedt av dominikanerne

Fredag 4. mai kl. 1800 er det igjen kallsmesse i St. Olav domkirke. Bakgrunnen er at biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. i januar 2006 vedtok at det hver første fredag i måneden skal feires messe for preste- og ordenskall i samtlige menigheter i bispedømmet. Etter messen i domkirken arrangeres det treff i menighetssalen, hvor ett eller flere ordenshus/fellesskap presenterer seg.

Den 4. mai er det dominikanerne som forbereder messen og som inviterer til kirkekaffe med orientering om ordenens liv i Norden.

Velkommen!

NB! Det blir ingen messe i St. Dominikus fredag den 4. mai!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. april 2007)

av Webmaster publisert 27.04.2007, sist endret 27.04.2007 - 11:11