Dommer vedtar 48 millioner dollar i oppgjør etter geistliges seksuelle overgrep

 Se også:

Konkursdommer Patricia Williams bekreftet den 24. april en reorganiseringsplan som medfører at bispedømmet Spokane i delstaten Washington må betale ofre for presters seksuelle overgrep og deres advokater 48 millioner dollar.

"Dommer Williams' beslutning markerer slutten på et tragisk kapittel i vår historie," uttalte biskop William S. Skylstad i Spokane under en pressekonferanse hvor beslutningen ble bekjentgjort. Han benyttet anledningen til å nok en gang be ofrene om tilgivelse. "Enkelte benyttet sin autoritet og tillit til å ødelegge de minste blant oss. Det var galt, og det var skammelig.", sa den norskættede biskopen.

Alle de involverte i bispedømmets prosess i skifteretten hadde sagt seg enige i reorganiseringsplanen før den ble bekreftet av dommer Williams. Av de 48 millioner dollar som bispedømmet må betale for å gjøre opp for presters seksuelle overgrep mot barn, skal 40 millioner utbetales til ofrene. En million av disse 40 millionene settes av til mulige fremtidige krav. Syv millioner går til betaling for advokater og revisorer, og ca. en million til diverse utgifter i forbindelse med erstatningskravene.

CNS - Catholic News Service (27. april 2007)

av Webmaster publisert 27.04.2007, sist endret 27.04.2007 - 14:07