Paven ber om forbønn for sin Brasil-reise

 Se også:

Pave Benedikt XVI sier at hans forestående besøk til Brasil skal tjene Kirkens evangelisering, slik at Latin-Amerika i stadig større grad kan bli "håpets kontinent".

Ved søndagens Regina Caeli-budskap sa Den hellige far: "Dette er mitt første pastorale besøk til Latin-Amerika, og jeg forbereder meg selv åndelig til å besøke det kontinent hvor nesten halvparten av verdens katolikker, blant dem mange unge mennesker, bor." "Det er nettopp av denne grunn," la han til", "at Latin-Amerika er gitt navnet 'håpets kontinent': Det er et håp som ikke kun handler om Kirken, men om hele Amerika og hele verden."

Den hellige far oppfordret de troende til å be for hans "apostoliske pilegrimsreise" den 9.-14. mai, og særlig for Det Latin-Amerikanske bisperådets (C.E.L.A.M.) femte hovedkonferanse, om at alle kristne i disse regionene må se seg selv som "disipler og misjonærer for Kristus; veien, sannheten og livet." Det er Den hellige far som skal åpne konferansen, som starter søndag den 13. mai ved nasjonalhelligdommen Vår Frue av Aparecida, i den brasilianske byen ved samme navn, som ligger ca. 170 km fra São Paulo.

Før paven åpner konferansen, besøker han byen São Paulo for å treffe ungdommen og Brasils biskoper, samt for å presidere ved helligkåringen av Frei Antonio de Sant'Anna Galvão. "Dagens utfordringer er mange og komplekse," sa paven. "Nettopp derfor er det viktig at kristne lar seg forme til å bli 'en surdeig' av det gode og et 'lys' av hellighet i vår verden."

ZEN - Zenit (7. mai 2007)