Msgr. Grgic tildelt utnevnelsesdokumentet til pavelig æresprelat

 Se også:

Tirsdag den 8. mai ble Msgr. Berislav Grgic overrakt dekretet med utnevnelsen til pavelig æresprelat med monsignore som tittel. Seremonien fant sted under en messe i St. Olav domkirke tirsdag kveld (se en bildekarusell), presidert over av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo. Emeritert biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. og flere av bispedømmets prester koncelebrerte ved messen, som ble feiret i en full domkirke. Ikke minst var det svært mange troende fra det kroatiske miljøet til stede, da msgr. Grgic i hele 11 år var nasjonalsjelesørger for kroater i Oslo katolske bispedømme.

Biskop Schwenzer, msgr. Grgic og biskop Eidsvig

Msgr. Grgic ankom Norge fra Kroatia i januar 1996 og virket i Norge inntil han i mars i år flyttet til Tyskland for å tjenestegjøre i erkebispedømmet München und Freising. Fra 1. september er han der utnevnt til sogneadministrator i Pfarrverband Oberhaching, som består av de to menighetene St. Stephan i Oberhaching og St. Bartholomäus i Deisenhofen. Messen tirsdag kveld var således også bispedømmets avskjed med msgr. Grgic, som i perioden september 2004 til mars 2006 var generalvikar i bispedømmet. Det er på bakgrunn av lang og tro tjeneste i Norge, og særlig hans tjeneste som generalvikar, at Grgic på anbefaling av biskop Eidsvig, konsultorkollegiet og den apostoliske nuntius til de nordiske land ble tildelt den pavelige ærestittelen. I sin preken takket biskop Eidsvig msgr. Grgic for hans store tjeneste i Norge og leste opp dekretet fra Den hellige stol - skrevet på latin og på vegne av Den hellige far underskrevet av kardinal og statssekretær Tarcisio Bertone. Det brøt ut spontan applaus da msgr. Grgic så fikk tildelt utnevnelsesdokumentet.

Den hellige far kan gi hederstittelen "monsignore" til prester som fyller spesielle embeter, eller som på en eller annen måte har utmerket seg i sitt virke. Det finnes tre grader; apostolisk protonotar, pavelig æresprelat og pavelig æreskapellan. Utnevnelsen skjer normalt etter anbefaling fra den lokale biskop, som i sitt bispedømme kan ha maksimalt 10% monsignorer blant sine bispedømmeprester. Det er nemlig kun sekularprester som kan bære denne tittelen, i tillegg til katolske biskoper. Foruten våre biskoper er det i Norge i dag kun msgr. Torbjørn Olsen, nåværende bispedømmeadministrator i Tromsø stift, som fra april 2004 bærer denne ærestittelen, med samme grad som msgr. Grgic.

Etter messen tirsdag kveld ble det holdt mottagelse med stort oppmøte for msgr. Grgic i Mariagården.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. mai 2007)

av Webmaster publisert 09.05.2007, sist endret 09.05.2007 - 13:23