Vil innføre dødsstraff for å forlate islam

 Se også:

Et lovforslag som ble akseptert etter første fremlegging i Pakistans nasjonalforsamling, er nå til behandling i en komité. Forslaget er fremmet av en politisk-religiøs allianse av seks partier, Muttahida Majlis-i-Amal eller MMA. Frafallsloven av 2006, som regjeringen oversendte komitéen, vil medføre dødsstraff for muslimske menn og fengsel på livstid for muslimske kvinner som forlater islam. Den vil også fradømme dem eiendom og foreldreretten til sine barn.

I det samme møte avviste lovgiverne et annet lovforslag som forsøkte å modifisere den eksisterende blasfemiloven, fremmet av MNA Bhandra som er i mindretall.

"Denne situasjonen er uheldig og trist. Vi krever samvittighetsfrihet, religionsfrihet og uttrykksfrihet i Pakistan, og denne loven er i strid med prinsippet om valgfrihet", sa erkebiskop Lawrence John Saldanha, leder for den nasjonale kommisjon for Rettferdighet og Fred og formann i den pakistanske bispekonferansen.

"Fordi den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen gir alle mennesker rett til å skifte religion i samsvar med sin samvittighet, håper og ber vi om at denne loven ikke vil bli vedtatt," sa msgr. Saldanha.

Dersom lovforslaget blir vedtatt, kan alle som forlater islam til fordel for en annen religion bli dømt til døden (når det er menn) eller til livsvarig fengsel "inntil anger finner sted" (når det er kvinner).

Paragraf 4 i lovforslaget sier at forbryterens egen tilståelse i retten eller vitneutsagn fra minst to myndige personer er tilstrekkelig grunnlag for domfellelse i frafallssaker. Vitneutsagn fra ikke-muslimer er imidlertid ikke tillatt i visse pakistanske domstoler.

Paragraf 5 stipulerer at "forbryteren" må gis 3 til 30 dager til å ta avstand fra konversjonen og vende tilbake til islam. Men selv i saker hvor personen vender tilbake til islam kan dommerne idømme to års fengsel som straff for den opprinnelige "forbrytelse". Den anklagede kan konvertere og rekonvertere opp til tre ganger før dødsdommen inntrer automatisk.

Under paragraf 8 mister frafalne all sin eiendom, som kan tilfalle bare muslimske slektninger. Seksjon 9 sier at de også mister foreldreretten til alle mindreårige barn under deres omsorg eller verge, inkludert biologiske barn.

AsiaNews (10. mai 2007)

av Webmaster publisert 10.05.2007, sist endret 10.05.2007 - 15:49