Pave Pius XII nærmere saligkåring

 Se også:

Saligkåringsprosessen for pave Pius XII kom et viktig steg videre da Kongregasjonen for helligkåringer den 8. mai vedtok et dekret som fastslo at den avdøde pavens liv viste "heroiske dyder". Dekretet må godkjennes av pave Benedikt XVI.

Dersom pave Benedikt XVI godkjenner dekretet, vil bevis på et mirakel som kan tilskrives pave Pius XIIs forbønn være det eneste nødvendige krav som gjenstår før han kan saligkåres.

Saligkåringssaken for pave Pius XII, som ledet Kirken fra 1939 til 1958, har vært gjenstand for livlig debatt, på grunn av anklagene om at pave Pius ikke tok klart nok avstand fra nazistenes Holocaust. Forsvarere av krigstidspaven har forkastet disse anklagene ved å vise til historiske bevis for at Pius XII ga tusener av jøder vern fra naziforfølgelsene, og har blant annet pekt på at jødiske ledere i Roma på den tiden omtalte paven som en trofast venn.

Kongregasjonen for helligkåringer ga sin tilslutning til konklusjonen om "heroiske dyder" etter å ha studert et 3000 siders dokument om den avdøde pavens liv og arbeid. P. Peter Gumpel, en jesuitt og historiker som har vært viktig bidragsyter i saken, sa at dokumentet gir fullgode svar på spørsmål omkring pavens holdning til Holocaust.

Den italienske dagsavisen Corriere della Sera skriver at Kongregasjonen for helligkåringer var splittet i Pius XIIs sak, da et mindretall av medlemmene stemte mot det foreslåtte dekretet. Et vedtak som ikke var enstemmig, ville vært svært uvanlig; de fleste dekreter får enstemmig tilslutning fra kongregasjonens medlemmer. Men en kilde som står kongregasjonen nær, sa at avisens oppslag var feilaktig og at alle de 15 prelatene som deltok i møtet 8. mai stemte for dekretet.

Saken om saligkåring av Pius XII ble åpnet i oktober 1967. Prosessen har gått svært sakte, delvis på grunn av den debatten den har gitt opphav til.

CWN - Catholic World News (14. mai 2007)