Gunhild Finseth-Ficarra ny sekretær i OKBs pastoralråd

Gunhild Finseth-Ficarra er ny sekretær for Pastoralrådet i OKB

 Se også:

Gunhild Finseth-Ficarra, som den 1. juni tiltrådte i en nyopprettet stilling som administrasjonssekretær i Oslo katolske bispedømme, overtok fra samme dato oppgaven som Pastoralrådets sekretær etter Peter Bjerke.

Peter Bjerke fortsetter som bispedømmets layout- og grafiske medarbeider.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. juni 2007)

av Webmaster publisert 27.05.2009, sist endret 27.05.2009 - 15:43