Søndagens lesninger og refleksjon over prekenteksten på polsk tilgjengelig på www.katolsk.no

I mange menigheter har det, i møte med den store polske arbeidsinnvandringen, meldt seg behov for at polskspråklige må få tilgang til messelesningene på sitt eget språk når de deltar i menighetens søndagsmesse. Med hjelp fra p. Pawel Piotr Wiech SS.CC., kapellan i Kristiansand, har www.katolsk.no derfor gjort tilgjengelig søndagens lesninger, samt en refleksjon over prekenteksten, på polsk - for hele resten av kirkeåret. Tanken bak dette er at menighetene kan printe ut søndagens tekst og refleksjon på polsk og legge dem bak i kirken. Tekstene ligger ute i Word-format, slik at menighetene enkelt kan printe dem ut samt redigere etter behov. Man finner linken til tekstrekken nederst på forsiden av www.katolsk.no - under overskriften Czytania mszalne na niedziele z rozwazaniem.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (14. juni 2007)

av Webmaster publisert 04.12.2009, sist endret 04.12.2009 - 00:55