Caritas Norge har et ledig engasjement som informasjonskonsulent

Stiftelsen Caritas Norge er Den katolske kirkes organisasjon for bistandsarbeid og sosialt arbeid, og arbeider med basis i Kirkens sosiallære. Vi arbeider med utviklings- og nød­hjelps­program, tiltak som fremmer solidaritet mellom land i Nord og Sør, og for å styrke det sosiale og diakonale arbeidet i de 32 katolske menighetene i Norge. Caritas Norge støttet i 2006 prosjekter i 20 land med omlag 41 mill. kr. Vårt sekre­tariat består av ni personer, og vi holder til i trivelige lokaler nær Majorstua i Oslo. Caritas Norge er medlem av Caritas Internationalis, som består av 162 medlems­organisa­sjoner som arbeider i mer enn 200 land og territorier.

Informasjonskonsulenten har hovedansvar for gjennomføringen av Caritas Norges kommunikasjonsstrategi, og for å videreutvikle og koordinere organisasjonens informasjons- og talsmannsarbeid overfor både den katolske kirke i Norge, den norske offentlighet og vårt internasjonale nettverk.

Oppgaver:

 • Ansvar for Caritas Norges givermagasin CaritasINFO
 • Medansvar for Caritas Norges nettsider www.caritas.no
 • Mediekontakt og pressearbeid
 • Produksjon av skriftlig materiale til interne og eksterne media
 • Gjennomføring av talsmanns- og informasjonskampanjer
 • Foredragsvirksomhet og undervisning

Du bør ha:

 • Relevant utdanning på høyere nivå, fortrinnsvis innen informasjon eller samfunnsvitenskap
 • Jobberfaring fra informasjonsarbeid og mediekontakt
 • Solide kunnskaper om Nord/Sør- og utviklingssaker
 • Kjennskap til Den katolske kirke og dens sosiallære, både i Norge og internasjonalt
 • Evne til å formulere deg godt muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk.

Stillingen krever en strukturert og utadvendt person som kan ha flere baller i luften samtidig. Samarbeidsevne og fleksibilitet er også egenskaper det vil bli lagt vekt på.

Den som ansettes må være kjent med og lojal mot Caritas' katolske grunnsyn.

Reisevirksomhet både innenlands og utenlands må påregnes.

Engasjementet varer i et år fra 1. september 2007, med mulighet for forlengelse.

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til generalsekretær Kari-Mette Eidem, tlf. 23 33 43 60, e-post: kari-mette.eidem@caritas.no.

Søknad med CV sendes stilling@caritas.no senest 30. juni 2007.

Caritas Norge / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. juni 2007)

av Webmaster publisert 18.06.2007, sist endret 18.06.2007 - 17:04