Største saligkåringsseremoni i Kirkens historie

Madrid (Kap/KI) - Den 28. oktober 2007 vil den største saligkåringsseremonien i kirkehistorien finne sted når 498 martyrer fra Den spanske borgerkrig blir erklært salige. Det er snakk om ofre for de antireligiøse forfølgelsene mellom 1934 og 1939. Også den største saligkåringsseremoni i Johannes Paul IIs pontifikat gjaldt spanske martyrer, da 233 prester, ordensfolk og legfolk ble saligkåret i 2001.

I alle deler av Spania som etter general Francos kupp den 17. juli 1936 ble værende under den republikanske regjeringens kontroll, ble talløse prester og ordensfolk myrdet. En borgerkrig er alltid en stor tragedie, når halvparten av befolkningen hater den andre halvparten og ingen forsoning synes mulig. Derfor har det vært store betenkeligheter i Spania når det gjaldt å saligkåre martyrer fra borgerkrigen, og pave Paul VI (1963-78) la alle sakene døde. Selv om Francos død i 1975 ble fulgt av en demokratisering i landet og det ble startet en forsoningsprosess mellom «de to Spanier», er det i slike saker lett for at gamle sår blir revet opp igjen. Men etter grundige prøvingsprosesser har siden den 29. mars 1987 først pave Johannes Paul II (1978-2005) og deretter pave Benedikt XVI saligkåret flere grupper av disse martyrene fra den spanske borgerkrigen. Foreløpig dreier det seg om 479 martyrer. Av disse er 4 biskoper, 58 sekularprester, 295 ordensbrødre (prester, klerikere og legbrødre), 77 ordenssøstre, 22 legmenn og 23 legkvinner.

Den 1. juni i år undertegnet pave Benedikt XVI dekreter som anerkjente martyriet til mer enn 300 martyrer, blant dem 127 martyrer fra Den spanske borgerkrig. Fra før var 371 martyrer fra borgerkrigen anerkjent mellom 2004 og 2006, slik at det totale antallet kom opp i 498, og disse blir nå saligkåret samlet den 30. oktober.

Den yngste av de 498 martyrene var ordensaspirant hos salesianerne Federico Cobo Sanz fra erkebispedømmet Valladolid. Han led martyrdøden den 22. september 1936 i Puerta de Hierro (Madrid), 16 år gammel. 98 av de nye martyrene tilhørte augustinerordenen, om både dominikanerne, salesianerne (Don Bosco) og skolebrødrene (De La Salle) har alle mer enn femti martyrer i den store gruppen.


De 498 martyrene er:

  • Den 22. juni 2004 undertegnet pave Johannes Paul II to dekreter fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente martyriet til 65 martyrer, nemlig Josef Tristany Pujol (Lluc av St. Josef) og 63 ledsagere (d. 1936-37) og Placid Fàbregat Julià (Bernat) (1889-1934).
  • Den 20. desember 2005 undertegnet pave Benedikt XVI to dekreter fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente martyriet til 34 martyrer, nemlig Viktor Chumillas Fernández OFM (1902-1936) og 21 fransiskanske ledsagere og Antero Mateo García TOSD (1875-1936) og 11 dominikanske ledsagere.
  • Den 28. april 2006 undertegnet pave Benedikt XVI seks dekreter fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente martyriet til 53 martyrer, nemlig biskop Cruz Laplana y Laguna av Cuenca (1875-1936), sekularpresten Fernando Espanol Berdié (1875-1936), biskop Narciso Esténaga Echevarría av Ciudad Real (1882-1936) og ti ledsagere fra bispedømmet, sekularpresten Libero González Nombela (1896-1936) og hans tolv ledsagere (sekularprester i erkebispedømmet Toledo), Eusebio av Jesusbarnet OCD (1888-1936) og femten karmelittiske ledsagere, Félix Echevarría Gorostiaga OFM (1893-1936) og seks fransiskanske ledsagere, Teodosio Rafael ne Diodoro Lopez Hernandez legbror FSC (1898-1936) og tre ledsagere fra skolebrødrene.
  • Den 26. juni 2006 undertegnet pave Benedikt XVI seks dekreter fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente martyriet til 149 martyrer, nemlig Bonaventura García Paredes OP (1866-1936) og Miguel Léibar Garay SM (1885-1936) og førti ledsagere (d. 1936), Simón Reynés Solivellas (1901-1936) og fem ledsagere MSSCC og fra kongregasjonen Fransiskanske Barmhjertige Søstre, og legkvinnen Prudenza Canyelles y Ginestá, alle drept i 1936, Celestino José Alonso Villar (1862-1936) og ni dominikanske ledsagere (d. 1936), Ángel María Prat Hostench (1896-1936) og 16 ledsagere OCarm (d. 1936), Enrique Sáiz Aparicio (1889-1936), og 62 salesianske ledsagere (d. 1936-37), og Mariano de San José Altolaguirre y Altolaguirre (1857-1936) og ni trinitariske ledsagere (d. 1936-37).
  • Den 16. desember 2006 undertegnet pave Benedikt XVI fem dekreter fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente martyriet til 70 martyrer, nemlig Eufrasius Barredo Fernández (1897-1934), spansk prest OCD, drept i Spania i 1934, Marianus Alonso Fuente (1881-1936) og Trifoón Lacunza Unzu (1891-1936), spanske legbrødre FMS, og deres 44 ledsagere fra Marist-skolebrødrene, drept i Spania i 1936, Henrik Izquierdo Palacios (1890-1936), spansk prest OP, og hans 13 dominikanske ledsagere, drept i Spania i 1936, Stefan Anuncibay Letona (1892-1936), spansk legbror FSC, og 5 ledsagere fra De La Salle-brødrene og sekulargeistligheten i Cartagena, drept i Spania i 1936 og Maria Carmen Fradera Ferragutcasas (1895-1936), Maria Rosa Fradera Ferragutcasas (1900-1936) og Maria Magdalena Fradera Ferragutcasas (1902-1936), spanske ordenssøstre (Søstre av Marias rene Hjerte), drept i Spania i 1936.
  • Den 1. juni 2007 undertegnet pave Benedikt XVI to dekreter fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente martyriet til 127 martyrer, nemlig Avellino Rodríguez Alonso OSA og hans 97 ledsagere fra augustinerordenen samt seks ledsagere fra sekularpresteskapet i bispedømmene Albacete, Cuenca og Malaga, drept i Spania i 1936. Manuela Arriola Uranga og 22 ledsagere fra Tilbedelsessøstrene Tjenerinner av Kjærligheten og Det hellige sakrament, drept i Spania i 1936.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (21. juni 2007)

av Webmaster publisert 21.06.2007, sist endret 21.06.2007 - 16:43