Myndighetene informert om pavens pastorale brev

 Se også:

Beijing er informert om at pave Benedikt XVI forbereder et pastoralt brev til katolikker i Kina, sier Kinas utenriksdepartement. Dette ble bekreftet ved en regulær pressekonferanse med pressetalsmann Qin Gang i Beijng den 19. juni. Qin uttalte at Kina håper brevet på en balansert måte vil bekrefte at kinesere har full trosfrihet og at Den katolske kirke i Kina vokser. Under disse forutsetningene håper Beijing at Vatikanet vil "ta konkrete skritt i retning av å etablere gode betingelser for normaliseringen av relasjonen mellom Kina og Vatikanet."

Qin bekreftet videre at Kina fastholder betingelsene for etablering av normale diplomatiske relasjoner: "Vi er villige til å fortsette en konstruktiv dialog med Vatikanet og aktiv lete etter måter å forbedre forholdet på, basert på to prinipper," uttalte han. Disse to prinsippene er fremdeles at Vatikanet, i religionens navn, ikke må blande seg inn i Kinas indre anliggender, samt at Den hellige stol må bryte de diplomatiske forbindelsene med Taiwan.

Qin ble også spurt hvorvidt Kina vil kunne akseptere en prosedyre for utnevelse av biskoper lik modellen i Vietnam. Etter denne modellen ville Vatikanet kunne foreslå en liste med kandidater til Beijing for vurdering, før Vatikanet foretar utnevelsen. Qin svarte at Kina virkelig ønsker å forbedre relasjonen til Vatikanet, men at de to forutsetningene må være til stede. "I dette spørsmålet er vi helt klare, jeg bør ikke trenge å gjenta det."

UCA News rapporterte den 5. juni at Vatikanets statssekretær kardinal Tarcisio Bertone har fortalt italiensk katolsk media at pavens brev er ferdigstilt og nå er under oversettelse til kinesisk og andre språk.

UCA News (22. juni 2007)

av Webmaster publisert 22.06.2007, sist endret 22.06.2007 - 13:33