Kardinal Tauran ny president for Rådet for Interreligiøs dialog

Kardinal Jean-Louis Tauran

Vatikanet (KAP/KI) - Den franske kuriekardinalen og vatikanske toppdiplomaten Jean-Louis Tauran blir ny president for Det pavelige råd for Interreligiøs dialog. Som Vatikanets nye «dialogminister», som også er ansvarlig for kontakten med islam, overtar den 1. september som president etter den da 77-årige landsmannen, kardinal Paul Poupard. Det er ventet at kardinal Poupard snart også får avløsning som president for Det pavelige rådet for kulturen. Tauran var i tretten år, fra 1990 til 2003, Vatikanets «utenriksminister», det vil si sekretær for Statssekretariatets seksjon for relasjonene med statene. Han fratrådte denne stillingen av helsemessige årsaker den 7. oktober 2003, etter at pave Johannes Paul II (1978-2005) hadde kunngjort at han ville bli kardinal og dermed var utsett til høyere oppgaver. Den 24. november 2003 ble han utnevnt til det mindre arbeidskrevende vervet som arkivar og bibliotekar for den hellige romerske Kirke (for Det hemmelige Arkiv og for Vatikanbiblioteket).

Men hans helsetilstand har blitt markert bedre, og derfor har det i flere måneder gått rykter om at den 64-årige kardinalen ville vende tilbake til en mer aktiv posisjon. Observatører mener at utnevnelsen av Tauran betyr en oppvurdering av Dialogrådet. Den andre kandidaten til presidentvervet som var nevnt i spekulasjonene, var pavens fortrolige, erkebiskop Angelo Amato SDB, Troslærekongregasjonens frittalende nestkommanderende, men pave Benedikt valgte altså i stedet en av sine dyktigste diplomater til denne følsomme stillingen.

Ettersom Kirkens forbindelser til islam utvilsomt vil bli en av den nye presidentens viktigste oppgaver, skader det ikke at den nye presidenten har vært sekretær i nuntiaturet i Libanon (1979-83) samt ledet en spesialmisjon til Syria. Som «utenriksminister» ble han ikke populær i USA da han i klare ordelag ga uttrykk for Vatikanets holdning til blant annet krigen i Irak.

Rådet ble fra 2002 til 2006 ledet av den britisk-fødte erkebiskop Michael Fitzgerald inntil pave Benedikt XVI den 15. februar 2006 utnevnte ham til apostolisk nuntius til Egypt og Den Hellige Stols delegat til Den arabiske liga. Ledelsen av rådet ble overtatt av kardinal Paul Poupard, som fortsatte å lede Det pavelige kulturrådet. Dette ble sett på som et ledd i pavens kuriereform og at han hadde planer om å legge ned rådet og overdra dets oppgaver til andre Vatikan-kontorer.

Men i slutten av mai opplyste kardinalstatssekretær Tarsccso Bertone SDB i et intervju med Torino-avisen La Stampa at Dialogrådet igjen skulle bli selvstendig. Under sitt besøk i Tyrkia høsten 2006 innrømmet pave Benedikt at endringene i Dialogrådet hadde ført til misforståelser, og Bertone sa i intervjuet at den gjenskapte uavhengigheten for rådet var et tegn på den betydning Vatikanet tillegger den interreligiøse dialog. Det pavelige kulturrådet kommer til å bli slått sammen med Den pavelige kommisjon for bevaringen av Kirkens kunstneriske og historiske arv.

Kardinal Taurans etterfølger som Kirkens arkivar og bibliotekar er den nåværende prefekten for Vatikanbiblioteket, biskop Raffaele Farina SDB (73), som paven samtidig ga rang av erkebiskop. Paven besøkte Vatikanarkivet om morgenen den 25. juni for selv å fortelle om utnevnelsen av ny arkivar. Samtidig betrodde han staben at han på sin 70-årsdag hadde hatt et sterkt ønske om at pave Johannes Paul II ville la ham få vie seg til studier og forskning i arkivet og biblioteket, men at Gud hadde andre planer for ham. Neste måned vil biblioteket og arkivet stenge for en høyst nødvendig oppussing og modernisering, som vil ta tre år.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (25. juni 2007)

av Webmaster publisert 25.06.2007, sist endret 25.06.2007 - 18:45