Benedikt XVI gjeninnfører krav om 2/3 flertall ved pavevalg

Vatikanet offentliggjorde den 26. juni en "Motu Proprio," skrevet på latin, hvor Den hellige far Benedikt XVI gjeninnfører den gamle regelen om at et pavevalg alltid behøver 2/3 flertall for at det skal være gyldig.

Dette dokumentet erstatter regelen bestemt av Johannes Paul II, som i sin apostoliske konstitusjon "Universi Dominici gregis" i 1996 bestemte at et gyldig pavevalg i utgangspunktet måtte ha 2/3 flertall, men med ett unntak: Hvis det ikke var valgt noen ny pave de første tre dagene, det vil si etter maksimalt ni valgomganger (1 + 4 + 4), skulle det holdes en dags pause. I denne tiden skulle kardinalene vie seg til bønn og uformelle diskusjoner. De skulle også få en kort åndelig formaning. Etter denne pausen skulle avstemningen gjenopptas. Hvis det etter enda syv valgomganger fortsatt ikke var noe resultat, skulle det igjen holdes en dags pause med bønn og diskusjon. Etter nye syv resultatløse valgomganger var det foreskrevet en ny pause. Igjen skulle det avholdes syv valgomganger. Hvis det etter maksimalt 33 valgomganger fortsatt ikke var valgt noen ny pave, skulle camerlengoen be kardinalene gi uttrykk for en mening om hvordan valget skulle fortsette. Denne avgjørelsen måtte være ved absolutt flertall (det vil si halvparten + 1). Dette flertallet blant kardinalene kunne vedta at pavevalget skulle foretas med absolutt flertall, eller de kunne bestemme at de to kandidatene med flest stemmer i siste valgomgang gikk til en slags «finale», hvor den ble valgt som fikk flest stemmer.

Hele dokumentet kan leses på latin her.

VIS - Vatican Information Service (26. juni 2007)

av Webmaster publisert 26.06.2007, sist endret 26.06.2007 - 17:37