Opprop mot ny ekteskapslov

Regjeringen har sendt ut på høring et forslag til ny ekteskapslov som vil oppheve grunnforutsetningen at ekteskapet er mellom mann og kvinne. En ny underskriftsaksjon med overskriften «Ja til vern om ekteskapet» er nylig lansert mot en slik radikal omdefinering av ekteskapet. Biskop Bernt Eidsvig er en av dem som stiller seg bak dette oppropet. Han oppfordrer alle de troende til å skrive under til støtte for å bevare ekteskapet mellom mann og kvinne som samfunnets grunnleggende enhet.

Oppropet finner man på www.ekteskapet.no. Her kan man skrive seg på direkte og finne mer informasjon om kampanjen og om eventuelt andre måter å skrive under på. Det finnes en tidligere underskriftskampanje på www.morfarbarn.no. Selv om man har skrevet seg på denne gamle listen bør man skrive seg på den nye. Den nye kampanjen er et separat opprop som gjennom en kortere og mer allmenn utforming søker å gå enda bredere ut.

Fristen for å avgi høringsuttalelse er satt til 1. september 2007. Både Oslo katolske bispedømme, Trondheim Stift og Tromsø Stift er blant høringsinstansene. Høringsnotatet fra departementet kan leses her.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. juni 2007)

av Webmaster publisert 27.06.2007, sist endret 27.06.2007 - 15:01