Flere endringer i Den romerske kurie

Pave Benedikt XVI har den 27. juni 2007 utnevnt erkebiskop Claudio Maria Celli til president for Det pavelige råd for sosial kommunikasjon. Erkebiskop Celli har de siste 12 årene vært sekretær ved Administrasjonen av Den Apostoliske Stols Patrimonium (APSA) og har tidligere også tjenestegjort ved Statssekretariatet.

Erkebiskop Celli etterfølger erkebiskop John Foley, som har ledet det pavelige rådet i hele 23 år. Erkebiskop Foley går nå over i tjeneste som leder for Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem. Den amerikanske erkebiskopen får der tittelen "pro-stormester," med prefiksen "pro" for å markere at stormesteren vanligvis pleier å ha kardinalrang. Det er derfor å vente at erkebiskop Foley vil motta kardinalverdigheten ved neste konsistorium. Tidligere stormester, kardinal Carlo Furno, går av med pensjon i en alder av 85 år.

CWN / VIS / CNS (26. juni 2007)

av Webmaster publisert 27.06.2007, sist endret 27.06.2007 - 16:46